Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO

Mateřské škola VŠB-TUO je zřízená Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava jako firemní předškolní zařízení pro vzdělávání dětí zaměstnanců a studentů. Je zapsaná v Rejstříku škol a v Rejstříku školských právnických osob. Nachází se v nově postavené přízemní budově se školní zahradou v srdci univerzitního kampusu v Ostravě-Porubě. Naše mateřská škola poskytuje celodenní předškolní vzdělávání zpravidla dětem ve věku od tří do sedmi let, umožňuje-li to volná kapacita zařízení a psychosociální zralost, přijímáme k předškolnímu vzdělávání i děti od dovršených dvou let věku.

Budova
Budova mateřské školy splňuje nejvyšší nároky kladené na zařízení daného typu. Při jejím projektování byly zohledněny požadavky na maximální funkčnost všech prostor, na vybavení interiéru rezonující s estetickým cítěním dětí, na zóny s pohovkami pro rodiče a na dostatečné zázemí pro pedagogické i správní zaměstnance. V mateřské škole se nacházejí celkem tři oddělení, přičemž každému z nich dominuje jedna z barev – modrá (rybička), zelená (koník) a žlutá (žirafa), které jsou doplněny další barevnou paletou. Dvě velká oddělení mají každé kapacitu 25 dětí, malé oddělení má kapacitu 10 dětí. Celková kapacita zařízení je tedy 60 dětí. Každé oddělení se skládá z části pro řízené aktivity (stolky a židličky) a z části pro herní a odpočinkové aktivity (koberec). Každé oddělení má také samostatné zázemí, jehož součástí je šatna dětí, umývárna a WC, sprcha, sklad lehátek, úklidová komora a kancelář. Mateřská škola má vedle kanceláře správy školy také školní jídelnu-výdejnu.

Vnitřní vybavení
Naše školka má dostatečně velké prostory, jejichž členění plně vyhovuje rozmanitým skupinovým i individuálním řízeným i volným činnostem. Větrání i osvětlení tříd je zajištěno v souladu s danými hygienickými normami a s ohledem k probíhajícím aktivitám. Zdravotně hygienická zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadná. Dětský nábytek je certifikovaný, zdravotně nezávadný a přizpůsobený antropometrickým požadavkům dětí. Hračky jsou umístěné v uzavíratelných kontejnerech, skříňkách a policích, jsou dětem dostupné a děti si je mohou vyzvedávat podle dohodnutých pravidel, přičemž jsou vedeny k samostatnosti při úklidu. Hračky i pomůcky jsou postupně obměňovány a doplňovány tak, aby dětem umožňovaly rozmanitou činnost a byly prostřednictvím nich naplňovány cíle předškolního vzdělávání. Školka má také bohaté vybavení pro polytechnické vzdělávání dětí (například interaktivní touchbox, robotické stavebnice, promítací plátno aj.).

Zahrada
Všechny třídy jsou svými okny orientovány do zahrady o rozloze 2150 m2. Zahrada je od okolních budov opticky oddělena živým plotem a solitérní výsadbou. V sousedství budovy se nacházejí dvě terasy kryté markýzami, na něž plynule navazuje zatravněná plocha. V okrajové části zahrady vznikl terénními úpravami kopeček pro sáňkování. Na zahradě se nachází vybavení pro venkovní herní aktivity: krytá pískoviště, kreslicí tabule, vahadlové a závěsné houpačky, kolébačky, hrací věže se skluzavkami, lanová pyramida, děcká lezecká stěna do kopce, vrbový tunel, dětské domečky, lavičky, prohazovadlo, altán a domek na hračky. V zahradě jsou také umístěny zvýšené záhony, na nichž děti pod vedením učitelek pěstují bylinky, jahody a základní druhy zeleniny.

Životospráva, stravování a denní režim
Mateřská škola má vlastní nově vybavenou výdejnu jídla. Obědy a svačiny jsou dodávány školní jídelnou při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu, která je zapsaná v rejstříku školních jídelen a splňuje všechny hygienické a kvalitativní nároky stravování pro MŠ. Děti mají zajištěn pitný režim po celou dobu pobytu v mateřské škole. V případě potravinových alergií sledují zaměstnanci při výdeji jídla na základě informací rodičů, které potraviny jsou pro dítě nevhodné. Denní rytmus, řád i doba jídla je podrobněji rozpracována v Provozním řádu mateřské školy. Děti jsou s přihlédnutím k aktuálnímu věku vedeny k maximální samostatnosti v sebeobsluze. Denní režim má pevnou dobu jídla a poledního klidu, ostatní činnosti jsou členěny na řízené a spontánní, je dodržován poměr těchto činností tak, aby byl vyvážený a aby vyhovoval dětem.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava