Naše historie

Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO je jednou z osmi univerzitních mateřských škol v České republice a je situovaná ve zcela nové budově v srdci univerzitního kampusu. Byla vybudována Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) v rámci zlepšování sociálního zázemí pro akademiky i studenty. VŠB-TUO přispěla na vznik a provoz tohoto nadstandardního vzdělávacího zařízení v období let 2012 až 2014 částkou přesahující 14 milionů korun. Projekt byl podpořen také z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy. Evropská unie v letech 2013 až 2014 přispěla na vybavení a první rok provozu tohoto nadstandardního vzdělávacího zařízení částkou téměř 5 milionů korun.

Školka zahájila svůj provoz 2. září 2013 a v současnosti, ve třech moderně vybavených třídách, vzdělává 60 dětí ve věku od 2 do 6 let. V průběhu následujícího roku byla upravena zahrada, která má rozlohu téměř 2000 m2 a nabízí široké využití pro hry i ekologickou výchovu dětí. V roce 2014 školka poskytovala stáže v rámci projektů OP VK, a sice: „Svět v pohybu“, jehož řešitelem byla VŠB-TUO, a „Školka nové generace“, jehož řešitelem bylo Hello language centre s.r.o. V letech 2015 a 2016 školka obdržela dotaci Statutárního města Ostrava na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky, díky této podpoře poskytujeme dětem nadstandardní bilingvní jazykový program.

V roce 2016 doznala zahrada další úpravy, přibyl nový mobiliář (velká lanová pyramida a dětská lezecká stěna do kopce), prodběhly sadbové úpravy a vznikl envirometální koutek pro pěstování bylinek a zeleniny. V rámci rozšiřování moderního zázemí pro výuku dětí byla zakoupena interaktivní tabule, tzv. touchbox a pro podporu technické výchovy školka obdržela dar od Fakulty strojní – robotického pejska. I nemenší z našich dětí si přišly na své, do tříd byly instalovány hrací centra.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava