Kroužky a kurzy pro Vaše děti

Děti se u nás rozhodně nenudí

Obohacujeme dopolední i odpolední program o nabídku kreativních, pohybových či vzdělávacích řízených aktivit, které si děti mohou vybírat podle svého zájmu.

Dětem zpravidla od tří a půl let věku nabízíme vedle standardního vzdělávacího programu tvořeného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání možnost účastnit se specifických pravidelně se opakujících dopoledních modulů, které jsou cíleně zaměřené především na rozvoj tělesné zdatnosti, osvojování angličtiny a polytechnickou výuku zprostředkovanou formou jednoduchých experimentů. V odpoledních hodinách je dětem dáván dostatečný prostor pro spontánní hru, v rámci níž si samy organizují svůj čas, svobodně volí aktivity, sdružují se do herních skupinek, vymýšlejí si vlastní hry a pravidla, rozvíjejí svou fantazii a imaginaci nebo odpočívají.

Mnohé z nich však tíhnou k určitému typu činností, např. výtvarným aktivitám, rády zpívají, tančí, nebo potřebují vybít vyšší hladinu energie pohybem. Pro ně jsou připraveny odpolední řízené činnosti – kroužky. Kroužky probíhají vždy od října do června podle pravidelného rozvrhu. Děti jsou do nich zařazovány napříč jednotlivými odděleními na základě zájmu, který deklarují rodiče. V rámci možností daných parametry systému se snažíme o to, aby bylo uspokojeno co nejvíce zájemců. Pokud se dítě ze svých subjektivních důvodů někdy kroužku účastnit nechce, nenutíme ho, respektujeme, že se chce věnovat spontánním aktivitám. Zařazení dítěte mladšího tří let je nutno konzultovat s učitelkou, která dítě zná, s ohledem na vyšší nároky kladené na psychiku dítěte řízenými činnostmi v odpoledních hodinách.

ZIRAFA

Aktuální nabídka kroužků

Kroužky pro rok 2018/2019 jsou s výjimkou tanečního ZDARMA

Vážení rodiče, i v roce 2018/2019 je nadstandardní výuka v dopoledních i odpoledních hodinách hrazena ze zdrojů školky především díky rozvojovým programům, které se nám podařilo získat. Výjimku tvoří taneční kroužek Bailando, který si zájemci hradí. Do dopoledních aktivit jsou děti zařazeny v souladu s jejich zralostí. Kroužky jsou přednostně určeny dětem starším čtyř let.

Tenis

KDY: pondělí a úterý od 14:45 do 15:30
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO
PRO: děti od 3 let
LEKTOR: Bc. Jana Soustružníková

Dětská sportovně-pohybová průprava

KDY: čtvrtek dopoledne
KDE: tělocvična VŠB-TUO v areálu porubských kolejí
PRO: děti od 4 let a žluté oddělení v rámci předškolní přípravy
LEKTOR: Ing. Jiřina Kračmarová

Prima pokusy

KDY: projektové dny, jedenkrát měsíčně dopoledne
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO
PRO: všechna oddělení
LEKTOR: Ing. Dagmar Gluchová

Taneční kroužek Bailando

KDY: čtvrtek 14:45 – 15:30
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO
PRO: děti od 4 let
LEKTOR: Monika Delinčáková

Vaříme, pečeme, kuchtíme

KDY: pondělí 14:45 – 15:30
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO
PRO: děti od 3,5 let
LEKTOR: Lenka Poláková

Tvoříme, kreslíme, malujeme 1, 2

KDY: úterý od 14:45 do 15:30 a středa od 14:30 do 15:30
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO
PRO: děti od 3 let
LEKTOŘI: Alena Gabryšová, Justýna Hofmannová

Angličtina pro nejmenší 1, 2, 3

KDY: dvakrát týdně v odpoledních hodinách
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO, všechna oddělení
PRO: pro děti od 3 let
LEKTOR: Mgr. Barbora Holaňová, Bc. Jana Soustružníková

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava