Malý olympionik 1, 2

KDY: pondělí a úterý od 14:45 do 15:30
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO
PRO: děti od 4 let
LEKTOŘI: Rytmik o.p.s.

Náplní pohybového kroužku je všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností prostřednictvím her a cvičení přiměřených dětskému věku. Při výuce jsou využívány prvky dětské jógy, psychomotorická cvičení, základy rozvoje sportovních dovedností. U všech činností je potřeba motivace, nejlépe taková, která je blízká dětskému věku. Pohyby, kterým se učíme, připodobňujeme ke zvířátkům a přírodě. Hlavním cílem kroužku je podpořit spontánní pohybovou aktivitu dětí zábavnou a nenucenou formou.

Obsah hodin: protahovací cviky, dechová cvičení, správné držení těla, dynamické a statické jógové polohy, pohybové hry, průpravná cvičení.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava