Angličtina pro nejmenší 1, 2, 3

KDY: dle rozvrhu tříd
KDE: Mateřská škola VŠB-TUO, všechna oddělení
PRO: pro děti od 3 let
LEKTOR: Mgr. Barbora Holaňová

Během individualizované výuky angličtiny se děti seznamují se základy tohoto jazyka a osvojují si výrazy a vazby prostřednictvím písniček, říkanek, her a činností, které je baví. Výuka je zaměřena na témata dětem blízká a známá (např. hračky, zvířata, barvy, rodina), a děti se tak postupně učí cizí jazyk podobně přirozeně jako jazyk mateřský. V průběhu jedné lekce se věnujeme verbálním, tělesným a poslechovým aktivitám v takovém poměru, aby výuka děti zajímala a zároveň jim poskytovala přiměřené množství podnětů pro poznání a osvojení si tohoto cizího jazyka.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava