Učitelky a asistentky

chybí foto

Mgr. Vlasta Tobolíková

ředitelka

Email: vlasta.tobolikova@vsb.cz
Tel: +420 731 517 947

Absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracovala v sektoru státního i soukromého předškolního a základního vzdělávání na pozici učitelky i ředitelky. Je certifikovanou koordinátorkou tvorby Školních vzdělávacích programů.

chybí foto

Mgr. Barbora Holaňová

učitelka

Tel: 597 327 393

Absolvovala Ostravskou univerzitu. Specializuje se na výuku angličtiny předškolních dětí.  Je držitelkou certifikátů Oxford University Press: Teaching English: Very Young Learners – I., Wattsenglish International TEFL: Basic Methodological Principles in Teaching English to Young and Very Young Learners, Cambridge English Language Assessment: First Cerificate in English – Council of Europe Level B2, dále Výuka anglického jazyka pro praxi. Je učitelkou ve žluté třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Jana Bartoncová

asistentka učitele

Tel.: 597 327 391

Je držitelka certifikátu pracovník sociální péče, osvědčení profesní kvalifikace MPSV Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a osvědčení asistent pedagoga.

chybí foto

Bc. Lenka Kotulová

učitelka

Tel.: 597 327 391

Absolventka Ostravské univerzity. Specializuje se na gymnastiku dětí v předškolním věku. Ve volném čase se věnuje hasičskému sportu a vede k němu děti. Učitelka v zelené třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Mgr. Michaela Bastová

učitelka

Tel.: 597 327 391

Absolventka Ostravské univerzity. Specializuje se na montessori pedagogiku a vede předškolní přípravu dětí. Konzultaci je možno dohodnout telefonicky ve středu a v pátek.

chybí foto

Karolína Šafránková

učitelka

Tel.: 597 327 392

Absolventka oboru předškolní a mimoškolní pedagogika se specializací na dramatickou výchovu. Ve školce se věnuje mj. secvičování hudebních vystoupení s dětmi. Učitelka v modré třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Žaneta Prášilová

učitelka

Tel.: 597 327 392

Absolventka oboru výchovná a humanitární činnost se specializací na sociálně výchovnou činnost a držitelka osvědčení pedagogika se zaměřením na předškolní věk. Učitelka v modré třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Bc. Kristýna Vaňková

učitelka

Tel.: 597 327 391

Absolventka Ostravské univerzity. Specializuje se na výtvarné činnosti. Učitelka v odpolední směně.

Externisté a lektoři kroužků

chybí foto

Ing. Dagmar Gluchová

externistka a a lektorka kroužků

Absolventka VŠB-TUO a lektorka vzdělávacích představení pro děti v oblasti fyziky, chemie, matematiky a přírodopisu.  V naší školce vede badatelsky a polytechnicky orientované projektové dny Prima pokusy, jejichž cílem je probudit formou praktických ukázek a pokusů zájem dětí o přírodní vědy.

chybí foto

Bc. Ivona Mizerová

externistka a a lektorka kroužků

Fyzioterapeutka, v naší škole vede pravidelnou dopolední výuku dechové gymnastiky pro děti starší čtyř let.

chybí foto

Ing. Jiřina Kračmarová

externistka a a lektorka kroužků

Absolventka sportovního managementu, odborná asistentka KTVS a dlouholetá lektorka sportovních aktivit pro předškolní děti. V tělocvičně VŠB-TUO vede pravidelnou dopolední pohybovou průpravu dětí starších čtyř let z naší školky.

chybí foto

Denisa Gelnarová

chůva

Je držitelkou osvědčení profesní kvalifikace MPSV chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ve volném čase se věnuje vedení mažoretek jako certifikovaná instruktorka.

chybí foto

Zuzana Hmurová

chůva

Je držitelkou osvědčení profesní kvalifikace MPSV chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pro potřeby školky navíc šije, např. dětem ušila pro ceremoniál dětské promoce talárky.

Technicko-hospodářský personál

chybí foto

Lenka Poláková

paní kuchařka a pradlena

chybí foto

Pavla Zapecová

paní uklízečka

chybí foto

Jiřina Mužíková

paní uklízečka

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava