Učitelky a asistentky

chybí foto

Mgr. Vlasta Tobolíková

ředitelka

Email: vlasta.tobolikova@vsb.cz
Tel: +420 731 517 947

Absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracovala v sektoru státního i soukromého předškolního a základního vzdělávání na pozici učitelky i ředitelky. Je certifikovanou koordinátorkou tvorby Školních vzdělávacích programů.

chybí foto

Patricie Javorská

asistentka učitele

Tel.: 597 327 391

Absolventka jazykového gymnázia Hello a oboru vychovatel, pedagog volného času. Specializuje se na výuku angličtiny. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

 

chybí foto

Bc. Lenka Kotulová

učitelka

Tel.: 597 327 391

Absolventka Ostravské univerzity. Specializuje se na gymnastiku dětí v předškolním věku. Ve volném čase se věnuje hasičskému sportu a vede k němu děti. Učitelka v zelené třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Mgr. Michaela Bastová

učitelka

Tel.: 597 327 392

Absolventka Ostravské univerzity. Vedoucí učitelka. Specializuje se na montessori pedagogiku a předškolní přípravu dětí. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Romana Radová

učitelka

Tel.: 597 327 391

Absolventka oboru předškolní a mimoškolní pedagogika se  specializací na dramatickou výchovu. Učitelka v zelené třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Barbara Křupalová, DiS.

učitelka

Tel.: 597 327 393

Absolventka oborů předškolní a mimoškolní pedagogika; sociální činnost.  Je kvalifikovaný logopedický asistent v UMŠ. Učitelka ve žluté třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

chybí foto

Bc. Kristýna Vaňková, DiS.

učitelka

Tel.: 597 327 392

Absolventka Ostravské univerzity a VOŠ Prigo. Je koordinátorka nadání v UMŠ. Specializuje se na polytechnickou výuku, pracovní a výtvarné činnosti.  Učitelka v modré třídě. Konzultaci je možno dohodnout ve vzájemně vyhovujícím termínu.

 

Externisté a lektoři kroužků

chybí foto

Ing. Dagmar Gluchová

externistka a a lektorka kroužků

Absolventka VŠB-TUO a lektorka vzdělávacích představení pro děti v oblasti fyziky, chemie, matematiky a přírodopisu.  V naší školce vede badatelsky a polytechnicky orientované projektové dny Prima pokusy, jejichž cílem je probudit formou praktických ukázek a pokusů zájem dětí o přírodní vědy.

chybí foto

Bc. Ivona Mizerová

externistka a a lektorka kroužků

Fyzioterapeutka, v naší škole vede pravidelnou dopolední výuku dechové gymnastiky pro děti starší čtyř let.

chybí foto

Ing. Jiřina Kračmarová

externistka a a lektorka kroužků

Absolventka sportovního managementu, odborná asistentka ITVS a dlouholetá lektorka sportovních aktivit pro předškolní děti. V tělocvičně VŠB-TUO vede pravidelnou dopolední pohybovou průpravu dětí starších čtyř let z naší školky.

chybí foto

Denisa Gelnarová

chůva

Je držitelkou osvědčení profesní kvalifikace MPSV chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ve volném čase se věnuje vedení mažoretek jako certifikovaná instruktorka.

Technicko-hospodářský personál

chybí foto

Lenka Poláková

paní kuchařka a pradlena

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava