Co nabízíme

Špičkové zázemí

Naše školka je vybudována na zelené louce, v jejím interiéru jsou použity přírodní i moderní materiály. Je nadstandardně vybavená hračkami i didaktickými pomůckami.
Školka je umístěna v srdci kampusu na dosah pracoviště rodičů.

➢ děti jsou vzdělávány v nové budově primárně projektované pro předškolní vzdělávání
➢ zahrada školky je osazená mnoha hracími prvky
➢ v interiérech jsou využity přírodní i moderní materiály: marmoleum, Flotex s hypoalergenní úpravou, antibakteriální nanonástřiky
➢ nábytek je vyrobený v souladu s danými normami českým výrobcem na míru
➢ moderní kuchyň je vybavena v nerezu
➢ v hernách jsou k dispozici sady dřevěných, molitanových a umělohmotných hraček od českých a slovenských výrobců, manipulační stavebnice (mj. kostkoviště, tematické sady Duplo a Lego, Seva, Rondi, Geomag, polytechnické dřevěné stavebnice) hrací koutky vyrobené z bezpečných materiálů v Nizozemí, dále pak herní centra pro nejmenší
➢ děti mají k dispozici montessori sady didaktických pomůcek, sportovní pomůcky, věkově přiměřené české a anglické knihy, CD s dětskými písničkami a pohádkami
➢ ve třídách je k dispozici i moderní audiovizuální technika, včetně interaktivního touchboxu

Zdravé jídlo

V naší školce podáváme chutné jídlo, které není vyráběno z polotovarů.
Jídelníček splňuje zákonem dané normy jednotlivých výživových složek.

➢ jídla jsou připravována v konvektomatu, čímž je zachována vyšší nutriční hodnota stravy
➢ vedle klasických příloh a luštěnin jsou v jídelníčku i produkty ze špaldové a semolinové mouky, pohanky, lněných semínek, bulguru či rýže natural
➢ děti mají během dne k dispozici krájené sezónní ovoce či zeleninu
➢ ve třídách je trvale v rámci pitného režimu dětem k dispozici čaj, džus a voda, mléko, bílá káva či kakao jsou podávány v rámci přesnídávek

Kvalitní pedagogové

V naší školce působí věkově heterogenní sehraný tým pedagogů.

Každá učitelka se specializuje na jeden výsek vzdělávacího obsahu a je jeho garantem pro celou instituci.

➢ specifické vzdělávání, např. dechovou gymnastiku, realizují externí lektoři kvalifikovaní pro danou oblast
➢ ve třídách s kapacitou 25 dětí vedle učitelky pracuje souběžně i asistentka učitelky, což umožňuje hladký souběh řízených činností s volnými herními aktivitami, adekvátní pomoc dětem při nácviku hygienických a sociálních návyků a individuální péči v opodstatněných případech u dvouletých dětí

Rozvíjení talentu

Vedeme děti k osvojování sociálních návyků a rozvíjíme jejich schopnosti, dovednosti i talenty prostřednictvím progresivních vzdělávacích metod.

➢ vedeme děti k dodržování jednoduchých kolektivních pravidel prostřednictvím piktogramů
➢ k rozvoji interpersonálních i intrapersonálních vztahů je užíváno komunitního kruhu
➢ využíváme metod integrované tematické výuky – učíme v souvislostech
➢ rozvíjíme předmatematické myšlení dětí metodou prof. Hejného
➢ podporujeme manipulační dovednosti dětí prostřednictvím montessori pomůcek
➢ implementujeme angličtinu do výchovných i vzdělávacích aktivit
➢ v rámci polytechnických projektových dnů učíme děti badatelsky myslet (klást si otázky a být tvořiví při hledání odpovědí)
➢ pořádáme workshopy, jichž se mohou účastnit děti společně s rodiči
➢ poskytujeme rodičům písemnou zpětnou vazbu o pokrocích dítěte prostřednictvím transparentního systému hodnocení osvojených kompetencí

Dostatek pohybu

Děti sportují, hrají si na zahradě a chodí na procházky.

➢ nabízíme dětem aktivity, při kterých si automatizují lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) a nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
➢ učíme děti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační a jógová cvičení
➢ hrajeme s dětmi aktivační hry, sezónní a míčové hry
➢ chodíme s dětmi přírodním terénem (Porubský les)
➢ prostřednictvím metod dechové gymnastiky učíme děti uvědomit si svůj dech a správně dýchat
➢ nabízíme dětem možnost plaveckého a lyžařského výcviku

Poznávání přírody

Chodíme s dětmi na procházky do přírody a pečujeme o školní zahrádku.

➢ na procházkách učíme děti vnímat proměny přírody během roku
➢ na procházkách děti poznávají rostliny, stromy, hmyz a živočichy
➢ učíme děti, aby se k živočichům i rostlinám chovaly hezky
➢ upozorňujeme děti na možná nebezpečí, s nimiž se mohou v přírodě setkat
➢ děti si zkoušejí pěstovat muškáty z řízků, pozorují proces klíčení semen
➢ na zvýšených záhonech pečují o bylinky a jahody, vysévají, přetrhávají i přesazují zeleninu
➢ pečují o rostliny, sklízejí úrodu a učí se z ní připravit jídlo (např. salát, nápoj apod.)

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava