ZÁPIS DO MŠ – INFORMACE K PRŮBĚHU

Vážení rodiče,

zápis do Univerzitní mateřské školy VŠB-TUO bude v letošním roce probíhat bez osobního kontaktu. Oficiální termín pro zápis je od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Přihlášky můžete zasílat průběžně již před tímto obdobím.  Od září 2021 předpokládáme 15 volných míst.

Níže jsou uvedeny základní informace:

 • Firemní mateřská škola je určena pro děti zaměstnanců a studentů VŠB-TUO, případně pro děti, jejichž jiný rodinný příslušník je v pracovním poměru k VŠB-TUO. Děti, jejichž rodiče ani rodinní příslušníci nejsou zaměstnanci nebo studenti VŠB-TUO, jsou přijímány pouze v případě volné kapacity MŠ.
 • Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve školce.
 • Formulář přihlášky je umístěn na stránkách školky: Pro rodiče – Ostatní dokumenty – Žádost o přijetí dítěte 2021_2022. Přihlášku ve Wordu si můžete stáhnout, vyplnit ručně, podepsat a dodat do školky jako scan e-mailem na adresu ředitelky MŠ: tobolikova@vsb.cz.
 • Je nutno dodat i její originál, můžete ho vložit do schránky UMŠ na podatelně VŠB-TUO v budově A (přízemí rektorátu vpravo od vrátnice).

Další způsoby podání přihlášky doporučované MŠMT jsou:

 • podání datovou schránkou (datová schránka UMŠ je: 6xvma7x)
 • podání emailem s elektronickým podpisem
 • podání poštou
  • S ohledem na nutnost kontroly osobních údajů je třeba doložit rodný list dítěte jako prostou kopii k žádosti.
  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ, podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Formulář je součástí žádosti o přijetí.

Shrnutí:

 1. Zápis do MŠ bude probíhat bez osobního kontaktu.
 2. K zápisu dítěte do MŠ je nutno doložit originál žádosti s potvrzením o očkování a prostou kopii rodného listu.
 3. Způsob dodání podkladů k zápisu: jako scan na e-mail: vlasta.tobolikova.cz. Originál žádosti možno dodat: do schránky školky na podatelně rektorátu, poštou, do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Na základě dodaných podkladů Vás budeme kontaktovat.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava