V roce 2014/15 byla školka místem stáží pro učiteky mateřských škol.

Vážení rodiče,
ve školním roce 2014/15 byla naše školka zapojena do dvou projektů v rámci OP VK, a sice: „SVĚT V POHYBU“, jehož realizátorem byla VŠB-TUO a „ŠKOLKA NOVÉ GENERACE – předškolní výchova a vzdělávání 21. století“, jehož realizátorem bylo Hello language centre s.r.o. V rámci obou projektů jsme byli místem, kde probíhaly náslechové stáže polytechnické výuky pro učitelky z mateřských škol Moravskoslezského i Jihomoravského kraje. V rámci projektu VŠB jsme se podíleli na tvorbě výukových materiálů k polytechnické výchově, naše učitelky byly proškoleny v badatelsky orientované výuce a obdrželi jsme od Moravskoslezského automobilového klastru certifikované polytechnické stavebnice v hodnotě 50 000,- Kč. Práci se stavebnicemi si budete moci sami vyzkoušet v rámci workshopu, který pro Vás připravujeme v měsíci říjnu.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava