Třinecké železárny darovaly školce polytechnické stavebnice.

Vážení rodiče,

v červnu 2015 do naší školky zavítal pan Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, spolu s panem rektorem, prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. V rámci jejich návštěvy byla dětem předána celá řada zajímavých polytechnických stavebnic.

Záznam z jejich návštěvy můžete zhlédnout na YouTube kanálu VŠB-TUO nebo na tomtu odkazu.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava