STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PODPORUJE VÝUKU ANGLIČTINY V NAŠÍ MŠ

Vážení rodiče,

i letošním školním roce bude probíhat výuka angličtiny v rámci dopoledního vzdělávacího programu díky finanční podpoře statutárního města Ostrava. Výuku předškoláků opět povede kvalifikovaná paní lektorka (úroveň C1, CELTA).

Výuka angličtiny je intenzivní a velmi dynamická, založená na multisenzorickém přístupu, který umožňuje dítěti pro učení využít ten smysl, který je u něj nejvíce rozvinutý. Multisenzorický učení spojuje vizuální, sluchový, motorický a haptický vjem, což vede také k větší aktivaci mozku, a tedy komplexnější fixaci slovíček. Děti se s angličtinou seznamují formou hudebně-pohybových aktivit a rytmických her, prací s obrázky, tematickými hračkami i hmatovými knížečkami. U stolečku sedí pouze při tzv. table time, kdy pod vedením lektorky pracují s cvičebnicí. Zde jde pak především o fixaci slovíček pomocí jemné motoriky: vybarvování, spojování obrázků, lepením samolepek, skládání, řešení úkolů. Jako oporu používáme didaktické sety nakladatelství Oxford University Press.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava