Statutární město Ostrava podpořilo dotací výuku anglického jazyka v naší mateřské škole.

V roce 2015 byl v naší mateřské škole realizovaný projekt výuky angličtiny.

Výše uvedený projekt byl uskutečněn v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a financován částkou 245 000,- Kč z účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava na podporu cizojazyčné a bilingvní výuky pro rok 2015. Vyhodnocení projektu, díky němuž byla zkvalitněna jazyková výuka v naší mateřské škole, naleznete v oddíle: Ostatní dokumenty.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava