Školné a stravné ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, školné v tomto školním roce je 1900,- Kč/ měsíc. Stravné se z důvodu neustálého růstu cen u veškerých surovin a komodit, které se promítly do cen na straně dodavatele, zvyšuje u celodenní stravy na 42,- Kč/den, u polodenní stravy na 32,-Kč/den. Měsíční celodenní stravné je tedy: 882,- Kč, měsíční polodenní stravné je 672,- Kč. Tímto Vás laskavě žádáme o změnu ve Vašich trvalých příkazech. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava