ŠKOLNÉ A DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dosud nevíme, ke kterému datu bude obnoven provoz, si Vás dovoluji informovat o výši školného a o distanční výuce, která probíhá.

  1. Po dohodě se zřizovatelem je stanoveno v době uzavření UMŠ školné 100,- Kč/ týden za distanční výuku (příprava materiálů). V případě, že bude otevřeno v průběhu měsíce, budeme školné počítat jako měsíční školné/ počet pracovních dnů v měsíci X dny v provozu. Pokud máte nastavený trvalý příkaz, po uzavření měsíce vrátíme přeplatky za daný měsíc na Váš účet.
  2. Paní učitelky pro Vás a Vaše děti připravují vzdělávací nabídku, která se u předškoláků skládá z povinné části a nepovinné části, u mladších dětí jde o nabídku činností, kterou můžete, ale nemusíte využít. Navštěvuje-li Vaše dítě MŠ pro vybrané profese krizové infrastruktury, nemusí se na našich aktivitách podílet, ale samozřejmě může.
  3. Nástěnky modré a žluté třídy na Parleru se moc hezky plní dětskými pracemi, fotkami, filmečky i komentáři, z čehož  máme všichni radost. U zelené třídy jsme nástěnku nezakládali, nicméně můžeme ji nabídnout, třeba tato forma sdílení zaujme i nejmenší děti (rodiče).
  4. Postupně testujeme možnosti on-line výuky u předškoláků a výuky angličtiny. Zapojení do této aktivity je dobrovolné podle Vašich časových možností, nicméně po zkušenosti z loňského roku víme, že ZŠ Škarvady realizovala on-line zápis. Proto to vnímáme jako možnost, jak se děti s tímto způsobem komunikace seznámí. 

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava