ŠKOLKA UZAVŘENA 1. 3. – 21. 3. 2021

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO z nařízení vlády uzavřena od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

Dle pokynů Vás máme informovat, že podle nových pravidel škola již nevyplňuje potvrzení o ošetřovném.  Pro informace o ošetřovném Vás máme odkazovat na link: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Paní učitelky pro Vaše děti připraví pracovní listy a další náměty k činnostem. Následně Vás obešlou. U mladších dětí berte materiály jako náměty činností, které mohou, ale nemusí plnit. U předškoláků v povinném roce docházky budou sestaveny tak, aby se prostřednictvím nich mohli procvičit na zápis do ZŠ. Pro procvičování angličtiny máte k dispozici CD-DVD Wattsenglish a kódy k cvičebnicím pro elektronické materiály, které jsme Vám dali na podzim (písničky a videa se slovní zásobou).  Paní lektorka pro předškoláky připraví odkazy na další materiály, které lze využít.

Platby školného a stravného, které budou školce zaslány za měsíc březen, budeme krátit (za předpokladu, že od 22. 3. 2021 bude obnoven provoz), nebo vracet celé obdobně jako v loňském roce.

Pro děti zdravotníků a integrovaného záchranného systému by měly být v provozu z nařízení Krajského úřadu MSK určené školy. V Ostravě to byly doposud školy: ZŠ a MŠ Ostrčilova (Moravská Ostrava); ZŠ a MŠ Březinova (Ostrava-Zábřeh); ZŠ Jugoslávská; MŠ Jugoslávská (Ostrava-Poruba).  Aktuální informace bude mít, předpokládám, k dispozici Váš zaměstnavatel.

Obdobně jako loni Vás před obnovením provozu obešleme s žádostí o potvrzení nástupu vzhledem k nutnosti zajistit stravování.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava