Rozvíjení talentu

Vedeme děti k osvojování sociálních návyků a rozvíjíme jejich schopnosti, dovednosti i talenty prostřednictvím progresivních vzdělávacích metod.

➢ vedeme děti k dodržování jednoduchých kolektivních pravidel prostřednictvím piktogramů
➢ k rozvoji interpersonálních i intrapersonálních vztahů je užíváno komunitního kruhu
➢ využíváme metod integrované tematické výuky – učíme v souvislostech
➢ rozvíjíme předmatematické myšlení dětí metodou prof. Hejného
➢ podporujeme manipulační dovednosti dětí prostřednictvím montessori pomůcek
➢ implementujeme angličtinu do výchovných i vzdělávacích aktivit
➢ v rámci polytechnických projektových dnů učíme děti badatelsky myslet (klást si otázky a být tvořiví při hledání odpovědí)
➢ pořádáme workshopy, jichž se mohou účastnit děti společně s rodiči
➢ poskytujeme rodičům písemnou zpětnou vazbu o pokrocích dítěte prostřednictvím transparentního systému hodnocení osvojených kompetencí

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava