Projekt DIGIŠKOLKA 2022

V roce 2022 jsme obdrželi dotaci ve výši 48 000,- Kč z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informačního myšlení dětí. 

Z dotace jsme zakoupili třídní sady robotických kódovacích interaktivních pomůcek Robotická kódovací myš a interaktivních robotů Blue-Bot, které  byly implementovány do vzdělávacího procesu v mateřské škole. Děti se s nimi učí sekvenčně kódovat trasy robotů ve čtvercové síti i „labyrintu“ jednak s předlohou sekvenčních karet, jednak z hlavy bez opory pomůcek, jednak náhodně hodem kostkou. Programovatelný robot je implementován např. do témat dle podložek (pohádka, statek, barvy, písmena, geometrické tvary), nicméně se dá užít u všech témat, neboť do čtvercové sítě se dají umístit různé typy obrázků, ke kterým děti pomocí tlačítka hledají cesty. Tímto způsobem je zábavnou a přitažlivou formou u dětí rozvíjeno předmatematické a logické myšlení, prostorová představivost, řešení problémů a plánování. Předškoláci používají k programování i rozhraní tabletu a plní úkoly v aplikacích přiměřených věku. 

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava