ORGANIZACE PROVOZU V SRPNU 2020

Vážení rodiče,

v srpnu je školka otevřena v čase 6.45 – 16.30. Pro docházku platí nadále pravidla stanovená v květnu 2020 v souvislosti s COVID.

Z pravidel se Vás aktuálně týká:

  1. Podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti při nástupu.
  2. Rodinní příslušníci musí v budově školky mít roušku.
  3. Paní učitelky přejímají pouze zdravé děti. Dítě nesmí mít zjevné příznaky nemoci a vyšší tělesnou teplotu než 37,3 stupňů Celsia. Tímto Vás laskavě žádáme, abyste na tuto skutečnost dbali. Předejdete tím případným komplikacím.                                    
  4. Dále Vás laskavě žádáme, abyste se řídili dalšími nařízeními tak, jak budou případně vydávána nadřízenými orgány.   

Děkujeme za pochopení a součinnost.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava