ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ SETKÁNÍ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ

Další setkání s rodiči předškoláků proběhnou v pondělí 30. 1. 2017 a ve středu 15. 2. 2017.

V rámci projektu OP VK „Šablony“ jsme získali podporu pro tematická setkání rodičů s odborníky zaměřená na přechod dětí z MŠ do ZŠ. První setkání bylo realizováno 9. 1. 2017 a zabývalo se metodami a formami výuky na současné ZŠ, především tzv. Hejného matematikou.

Další setkání se uskuteční v pondělí 30. 1. 2017 od 16. 00 hodin. Bude pojato jako informační schůzka rodičů předškoláků s pedagogy. Na schůzce k zápisu do prvních tříd se od učitelek předškolní přípravy dozvíte vše o požadavcích škol, se kterými se Vaše děti můžou setkat u zápisu do 1. třídy. Prohlédnete si portfolia Vašich dětí a v případě zájmu budou následovat individuální konzultace.

Na středu 15. 2. 2017 od 16 hodin je pak plánováno setkání s dětskou psycholožkou Mgr. Petrou Fuskovou k problematice školní zralosti z hlediska sociální a emoční zralosti dítěte.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava