Monika Delinčáková

Email: delincakova.ums@gmail.com
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Krnově, má patnáctiletou praxi v oblasti vzdělávání dětí v mateřských školách, specializovala se na vzdělávání podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Orientuje se v problematice vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Zaměřuje se na dramatickou a hudební výchovu. V naší školce je garantem implementace metod prof. Hejného v předmatematické výchově. Je držitelkou řady certifikátů, mj. Montessori pedagogika na 1. stupni ZŠ, Loutka jako pomocník při výuce a terapii, Plasticko-kognitivní styl pohybu v dramaterapii a divadle, Lektorské dovednosti v polytechnické výchově, Badatelsky orientovaná výuka v MŠ. V roce 2015 působila jako mentor polytechnické výchovy v rámci projektu OP VK „Školka nové generace“, jehož řešitelem bylo Hello language centre s.r.o.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava