Kvalitní pedagogové

V naší školce působí věkově heterogenní sehraný tým pedagogů.

Každá učitelka se specializuje na jeden výsek vzdělávacího obsahu a je jeho garantem pro celou instituci.

➢ specifické vzdělávání, např. dechovou gymnastiku, realizují externí lektoři kvalifikovaní pro danou oblast
➢ ve třídách s kapacitou 25 dětí vedle učitelky pracuje souběžně i asistentka učitelky, což umožňuje hladký souběh řízených činností s volnými herními aktivitami, adekvátní pomoc dětem při nácviku hygienických a sociálních návyků a individuální péči v opodstatněných případech u dvouletých dětí

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava