Jana Bartoncová

Tel.: 597 327 391

Je držitelka certifikátu pracovník sociální péče, osvědčení profesní kvalifikace MPSV Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a osvědčení asistent pedagoga.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava