Huť věnovala mateřské školce polytechnické stavebnice

V červnu 2015 do naší školky zavítal pan Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, spolu s panem rektorem, prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. V rámci jejich návštěvy byla dětem předána celá řada zajímavých polytechnických stavebnic. Záznam z jejich návštěvy můžete zhlédnout na YouTube kanálu VŠB-TUO.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava