Dostatek pohybu

Děti sportují, hrají si na zahradě a chodí na procházky.

➢ nabízíme dětem aktivity, při kterých si automatizují lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) a nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
➢ učíme děti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační a jógová cvičení
➢ hrajeme s dětmi aktivační hry, sezónní a míčové hry
➢ chodíme s dětmi přírodním terénem (Porubský les)
➢ prostřednictvím metod dechové gymnastiky učíme děti uvědomit si svůj dech a správně dýchat
➢ nabízíme dětem možnost plaveckého a lyžařského výcviku

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava