Děti pod vedením paní učitelky dosáhly na dotaci! :)

1.3. 2016 proběhl ve školce monitoring úrovně výuky anglického jazyka.

Trojčlenná komise zástupců statutárního města Ostrava strávila ve školce celé dopoledne a hodnotila metodickou i obsahovou úroveň výuky angličtiny. Paní učitelka Barbora Holaňová postupně ve třech výukových blocích prezentovala práci s dětmi různého věku i úrovně osvojování jazyka. Celkem tak komise měla možnost zhlédnout práci s 30 dětmi. Nejstarší děti překvapily aktivitami potvrzujícími znalost slovní zásoby na téma „Senses“, menší děti prokázaly svou znalost angličtiny v rámci herních, hudebních a výtvarných aktivit na témata „Toys“ a „Pets“.

Úroveň výuky byla komisí kladně hodnocena, na základě čehož nám statutární město Ostrava v těchto dnech přiznalo nárok na finanční dotaci podporující cizojazyčnou výuku ve výši 245 000,- Kč pro kalendářní rok 2016. Děkujeme!

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava