Co jsme prožili od začátku roku do října 2018

4.9. 2018 děti pod vedením paní učitelky Šafránkové vystoupily s písničkami a tanečky na slavnostním zasedání Vědecké rady FBI při příležitosti oslav 50 let oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Všem se vstoupení moc líbilo a děti byly za ně náležitě odměněny.

6. 9. 2018 se děti ze zeleného a žlutého oddělení účastnily Festivalu Art and Science pořádaného VŠB-TUO. Děti si vyzkoušely řadu atrakcí, např. sestavit most, srazit kelímky vodním proudem, namalovat obrázek šlapáním na kole, vyfouknout z mýdlové vody megabublinu, zaujalo je také dětské tvoření a chlapce kování mečů v opravdové kovářské výhni.

21.9. 2018 děti pod vedením paní učitelky Šafránkové a Holaňové vystoupily s pásmem písniček a tanečků na Zlaté promoci pořádané tradičně v Nové aule VŠB-TUO, tentokrát pro 120 jubilejních absolventů ročníku 1968 a jejich rodinné příslušníky. Děti se nezalekly ani počtu diváků, ani velkého prostoru a předvedly profesionální výkon.

3.10. 2018 se 37 dětí ze školky účastnilo dětského běhu v areálu kampusu v rámci Technika RUN pořádaného VŠB-TUO. V cíli byly za své sportovní výkony odměněny čokoládovou medailí a malým dárečkem. Nejrychlejší z nich pak vystoupili na stupně vítězů a z rukou rektora prof. Václava Snášela převzali ocenění pro vítěze.

V září a říjnu (24.-25. 9. 2018 a 22.-23.10.2018) již proběhly také polytechnické workshopy PRIMA POKUSY. Děti si opět vyzkoušely řadu experimentů , vyrobily technickou hračku a v rámci halloweenského workshopu také strašidýlko z gázy technikou zapouštění barev a škrobení.

V rámci výtvarných činností děti vyrobily s paní učitelkou Vaňkovou plakát pro Mikulášskou nadílku, již v prosinci uskuteční univerzita pro děti zaměstnanců.

V posledním říjnovém týdnu děti dlabaly dýně, pekly strašidelné cukroví a vytvářely tematickou halloweenskou výzdobu tříd. Ve středu 31. 10. 2018 si pak užily v maskách diskotéku.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava