CHARITATIVNÍ JARMARK

Charitativní jarmark výrobků dětí a pedagogů naší mateřské školy proběhne 6. 12. 2016 od 16.15 hodin v menze VŠB-TUO.

V rámci vánočního večírku pro zaměstnance VŠB-TUO proběhne i charitativní jarmark, na kterém budou prodávány drobné předměty s vánoční tematikou vyrobené našimi dětmi pedagogy, rodiči dětí a přáteli školky. Výtěžek bude věnován na podporu projektů sdružených v Nadačním fondu Křídlení.

 

vanocni-vecirek-v-menze

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava