Draci v hrnci na ČTD

Čtvrtý a pátý díl dětského pořadu, ke kterým se natáčely některé části v naší školce, budou uvedeny na ČTD v neděli 24. 3. 2019 a 31. 3. 2019.

calendar icon 01.02.2019 čtěte více >>

Masopustní karneval

V úterý 12. 2. 2019 dopoledne proběhne ve školce masopustní karneval. Vybavte děti, prosím, jednoduchými maskami.

Mobilní sférické kino

V pondělí dopoledne 4. 2. 2019 ve školce děti zhlédnou pohádku s environmentální tematikou POLARIS aneb vesmírná ponorka a tajemství polární noci. Promítat se bude v mobilním sférickém kině (mobilní planetárium).

Ježíšek v mateřské škole

Vánoční dárky do mateřské školy dodá Ježíšek ve spolupráci s Fakultou strojní 20. 12. 2018 dopoledne.  

calendar icon 30.11.2018 čtěte více >>

Vánoční besídka

Společná vánoční besídka dětí ze zeleného a žlutého oddělení se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 15.45 hodin. Na besídku, kde děti předvedou pásmo písniček a básniček, a na kterou připravily také vánoční cukroví, srdečně zveme také rodiče a děti z modrého oddělení.  

Čertí den a Mikulášská nadílka

Dopolední program ve středu 5. 12. 2018 bude koncipován v duchu přípravy dětí na mikulášskou nadílku. Jako každý rok děti dopoledne prožijí v maskách čertíků. Tímto žádáme rodiče o vybavení dětí tematickými maskami. Mikulášská nadílka ve školce proběhne od 10.00 hodin dopoledne.  

Jiřina Mužíková

paní uklízečka

calendar icon 12.11.2018 čtěte více >>

Adventní workshop

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 15.45 hodin se uskuteční v jednotlivých odděleních adventní workshop pro rodiče s dětmi. Před začátkem adventu si můžete společně vytvořit vánoční dekoraci. V případě zájmu nám také můžete pomoci s tvorbou drobných výrobků pro mikulášský jarmark, který se uskuteční již tradičně 6. 12. 2018 v rámci mikulášské nadílky pro děti pořádané VŠB-TUO. Výtěžek […]